Referarter

Referat fra styremøter

og årsmøter

11.01.20


Vi har nå avholdt hewr sitt årsmøte, under her finner dere årsberettningen og referatet fra årsmøtet. 


Referat årsmøte: 


Kjekstad, Skarnes

 

Kvelden startet med en velkomst av presidenten, Andreas.

Derretter ble det valgt ulike personer som skulle gjøre ulike oppgaver under møtet. Som for eksempel underskrive protokoll, stemmeteller, referent osv. Så ble det gjennomgått hva møtet skulle inneholde og hva som sto på sakslista.

 

Det startet med en årsberetning, hva som har skjedd gjennom året som har gått, 2019. Ulike mål vi hadde, treninger, stevner, turer, temadager osv.

Flere fra HeWr var med på Stavsmarten og «dyr for alle» på Lillestrøm i regi av Wran.

 

Det var satt opp noen mål for 2020 som var:

  • 2 stevner i året
  • Temadager fordelt gjennom året og er innom alle grenene
  • Minst en clinic
  • Flere turer med og uten overnatting
  • BBQfest

 

Vi i det daværende styret savner medlemmenes ønsker og oppmøte når de ønsker de ulike tingene og arrangementene. Vi ønsker oss mer og fler aktive medlemmer.

 

Innkomne saker

  • Eget tur-utvalg
  • Terminliste (treninger, turer, stevner, clinicer) over hele landet

 

Vi som var tilstede stemte for:

  • Arrangement-komite? JA
  • Tur-gruppe? JA

Begge disse valgene var enstemte.

 

Det er flere i det daværende styret som ønsker å gi fra seg plassen sin:

De som var tilstede fikk fortelle litt om seg sjøl og hvorfor de ønsket dette.

 

Maria Vilster vil helt ut – dette ble godkjent

Kjetil Hornsletten ønsket seg bort fra kassererrollen og inn som styremedlem - godkjent

Marie N Haug ønsket seg bort fra sækretærjobben og inn som styremedlem - godkjent

Sarah Guttormsen vil helt ut – godkjent

 

Kandidater til valg:

Kari Thue – sekretær (enstemt ja)

Lillian Nøss – kasserer (enstemt ja)

Sarha Ingvaldsen – styremedlem (enstemt ja)

Terje Dalflyen – styremedlem (enstemt ja)

Arrangementkomite: enstemt ja

Turkomite: enstemt ja

Oppsummering fra 2019 ang økonomien og regnskapet – kasserer Kjetil Hornsletten forteller. Som oppsummering legger vi ved at vi gikk i pluss sjøl etter flere investeringer.

Det ble investert i ATV, pc og roping-dummy.

 

Oppdatere instagram og facebook og nettside oftere og jevnere er ett mål for 2020.

 

Person som er ansvarlig for å oppdatere nettside er: Kathinka Christensen (enstemt ja)

Person som er ansvarlig for å oppdatere instagram: Marie N Haug (enstemt ja)

 

Første offisielle stevne i 2020 er HeWr-hælja – pinsehelga (siste helga i mai).

 

Vedtekter finner man på hewr.org (hjemmesiden til klubben)

Fint om man kan si fra hvis man savner noe på hjemmesiden osv. Vi er klar over at ikke alle er på facebook så målet er å bli bedre på å oppdatere hjemmesiden oftere, men fint om dere sier i fra om noe er savnet!

 

Som tidligere år vil vi også i år arrangere «Det store cowboyrittet», det er ikke satt noen dato for dette enda, men vil trolig bli i april/mai.

 

 

Det ble også nevnt at Simone Hornsletten og Ann Cathrin Aarud Melby sitter i Wran, dette kan vi bruke som en ressurs.

 

Videre vil vi fortsette å jobbe med inkludering, at alle hesteraser er velkomne og alle nivåer.

 

Målet i år er minst en clinic, denne burde kanskje være en allround-clinic. For alle nivåer og alle aldre, en rekrutterings-clinic.Årsberettning: 

Saksliste
• Valg av møteleder

• Valg av referent

• Valg av 2 stk til og underskrive protokollen

• Valg av stemme teller

• Godkjenning av innkalling

• Årsberetning 2019

• Regnskap

• Innkommende saker

• Valg av styret

Styrets sammensetning president: Andreas Aarud Melby

Visepresident: Simone Hornsletten

Kasserer: Kjetil Hornsletten

Sekretær: Marie N Haug

Styremedlem: Maria Vilster

Styremedlem: Ann Cathrin Aarud Melby

Varamedlem: Trym Sandvold

Varamedlem: Sara Guttormsen
Styrets arbeid
Styremøter;

 26/1-19 Hjemme hos Marie N Haug på Hamar

17/2-19 Elverum Ridesenter

22/5-19 Elverum Ridesenter

20/9-19 Elverum Ridesenter

16/11-19 Elverum Ridesenter

Stevner (3)
Offisielle: 7-8/6-19 HeWR HÆLJA 12-13/10-19 End of the year show
Uoffisielle: 4/5-19 Det store cowboy rittet
Felles treninger (11)
17/2 Fellestrening på Elverum Ridesenter

7/4 Temadag showmanship med Sarah Guttormsen på Aalerud

22/5 Fellestrening på Elverum Ridesenter

28/5 Temadag ny i sporten med Simone Hornsletten på Vealund

30/8 Fellestrening på Elverum Ridesenter

6/9 Fellestrening på Elverum Ridesenter

13/9 Temadag Roping med Andreas A Melby på Elverum Ridesenter

20/9 Temadag trail med Simone på Elverum Ridesenter

27/9 Temadag time events (barrel og pole) med simone Hornsletten på Elverum Ridesenter

4/10 Temadag Stevneforbredelser på Elverum Ridesenter

16/11 Fellestrening på Elverum Ridesenter

Turer
25/7 felles tur med overnatting i Åsnes åsa
Planer for 2020
- Gjennomføre de samme stevnene som i 2019 - Tema dager fordelt gjennom året hvor vi er innom alle grenene - Gjennomføre min 1 clinic - Flere turer med og uten overnatting - BBQ fest


Innkommende saker:
1. Ønske om eget tur utvalg som kan organisere flere turer både med og uten overnatting
2. Ønske om terminliste over alle stevner, treninger og clinicer i Norge

Valg
• Arrangement komite • Tur gruppe

Ønsker og frigi plassen sin

Kasserer: Kjetil Hornsletten

Sekretær: Marie N Haug

Varamedlem: Sarah Guttormsen

Styremedlem: Maria Vilster

Kandidater til valg
Kasserer: Lillian Svensli Nøss

Sekretær: Kari Thue

Styremedlem: Sarha Ingvaldsen

Styremedlen: Marie N Haug

Styremedlem: Kjetil Hornsletten

StyreMedlem: Terhe Dalflyen Oppsummering
− 5 styremøter

− 6 tema dager

− 5 felles treninger

− 1 felles tur med overnatting

− 2 stevner (HeWR Hælja og End of the year show)

− 1 klubb stevne (det store cowboy rittet)14.11.18

 

13.11.18 ble det holdt ett styre møtet på Hamar med det nye styret som ble valgt på års møtet, en av tingene som sto på agendaen var bla aktiviteter for 2019, så nå gjelder det og følge med på sidene våres for neste år blir ett år med MYE morro for alle som ønsker. noen av tingene vi har i tankene er: overnattings turer, stevner, tema dager, clinicer og felles tur til High Chaparal horse show i juni. tanken er at det skal være lønnsomt og være medlem i HeWR så ikke nøl med og send inn din på melding for og benytte deg av tilbudene vi kommer til og gi tilbake til medlemmene våres.


 

 12.11.2018

 

Søndag 11.11.2018 ble det avholdt årsmøte på Imseth gård på løten. Det var 21stk fra klubben som valgte og komme denne gangen. Av de 21 som møtte opp er det 3 stk som meldte seg inn i klubben før møtet startet. 


Refereat og Årsberetning fra årsmøte 11-11-18: 


Referat fra Årsmøte I Hedmark Western Riders

Søndag 11.November.2018 ble et avholdt årsmøte I Hedmark Western Riders. Møte ble avholdt på Imset gård I Løten. Sakslisten for møte så sånn ut:

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av to stk. til å undertegne protokollen

- Valg av stemmeteller

- Godkjenning av innkalling

- Årsberetning 2018

- Regnskap

- Innkomne saker

- Valg av nytt styret

 

Valg

Andreas Aarud Melby ble valgt som møteleder, møtereferat ble skrevet av Simone Hornsletten. Liven Solheim og Ester Liseth ble valgt til å skrive under protokollen. og Liven Solheim, og Ester Liseth ble valgt til å skrive under protokollen. Ann Cathrin Aarud Melby ble valgt som stemmeteller.

 

Årsberetning 2018

Styrets sammensetning 2018

President: Bernt Haakon Danielsson (fratredd fra stillingen 1/11)

Visepresident: Tonje Pettersen

Kasserer: Ingunn Krogfoss

Sekretær: Simone Hornsletten

Styremedlem: Kjetil Hornsletten

Styremedlem: Andreas Aarud Melby

Vara medlem: Silje Nordhagen

 

 

Styremøter:

15/3 på Mona lisa på Løten

18/4 på Elgstua i Elverum

Aktiviteter

- 2018 startet bra med mange aktiviteter og happenings. Det første arrangementet var hos Familien Hornsletten 18.februar, hvor det var en felles ridetur. Turen startet på Trofastrud Ranch, og det ble ridd en god runde før det var pause på Gjetholmsjøen for grilling av pølser. Det var totalt ni ekvipasjer som dukket opp. Flott dag i kulda.

-  28.Februar var det Temadag på MB Ranch. Denne dagen kunne du ta med din unghest eller hest og få mulighet til å lære hvilke hjelpemiddel en roundpen kan være. Alle hester var velkommen, både unge, voksne, innridd og uinnridd, store og små raser. Det ble tilbudt trening med veiledning, egentrening, og det ble demonstrert ulike øvelser både fra bakken, og fra ryggen. Det var også fyr i grillen for de som ønsket å grille.

- 18. Mars var det en ny temadag. Denne gangen var temaet miljøtrening med inspirasjon fra Ranch Trail. Det var egentrening, men med mulighet for hjelp om man ønsket det. Det ble også kjørt i gang en uoffisiell barnekonkurranse for barn opp til 15 år, med premie til alle. Upåklagelig vær, og godt humør i alle kanter.

- 26.Mars ble arrangert en felles påske trening på Vassåsen gård på Tangen. Dette var også en egentrening, men med mulighet for veiledning.

- 22.April ble «Det store cowboyrittet» arrangert. Det ble holdt hos familien Hornsletten. Det var et distanseritt inspirert arrangement med cowboy utfordringer underveis. Det var bruer, grinder, rygging, sidepass og pil kast på ballonger. Løypa gikk både i skog med terreng og ute på grusvei. Hele løypa var 15km lang. Det var også kiosksalg. 

 

- 19.-20. Mai arrangerte MB-Ranch en Western Weekend. Der var det masse forskjellige aktiviteter, BBQ og god stemning med og uten hest.

Det var en svært hyggelig helg fullt med glade mennesker og hester. Kjempe fine turer, ridebanen ble brukt, rundpaddocken, og det var rigget en super ranch trail bane rundt om på gården.

-23.juni inviterte MB- Ranch til Sankthans feiring. Det var også mulighet til å ta med hest for egentrening, eller roping trening. Det ble grillet god mat, det var musikk, og svært god stemning blant klubbens medlemmer.

 

-28/6-01/7 var det en felles tur til High chaparral horse show I Sverige hvor vi var 12 stk. fra HeWR som dro ifølge nedover og hadde 4 fantastiske dager sammen med god mat, masse konkurranse, shopping og sosialt samvær.

 

-3/11 slo vi til med det første stevne fra HeWR på mange år, ettersom det har vært lite aktivitet de siste årene. Dette ble et meget vellykket stevne hvor det ble totalt 34 ekvipasjer påmeldt. Det var dobbelt så mange som vi forventet med tanke på årets stevnesesong egentlig var over. Det har kommet masse positive tilbakemeldinger fra både ryttere og publikum så dette er noe vi må få en tradisjon på i årene fremover. Stevnet har også gitt oss en god økning økonomisk. Det betyr at vi kan satse mer i 2019 med stevner, treninger og clinicer.

 

Neste års planer:

- Ta opp igjen HeWR hælja som vi var kjent for noen år tilbake.

- Felles turer både med og uten overnatting.

- Clinicer med trenere.

- Temadager. Gjenta fjorårets suksess, men også ha temakvelder med fokus på de forskjellige grenene. Vært etterspørsel etter reining, roping, trail, ranch trail og horsemanship.

- Fellestur til high chaparral.

- Klubbfest med BBQ og live musikk.

- End of the year show 2019

Regnskap:

Godkjent regnskap ble gjennomgått av kasserer.

Innkomne Saker:

Styret for 2018 gikk litt i oppløsning da vi fikk et brev fra Wran angående utestengelse av President, Bernt Haakon. Det ble derfor vedtatt på årsmøte at Hewr skulle bruke ressurser for å få sett gjennom hele saken, for å få svar på det vi lurer på angående vedtekter, og for å få sendt et godt svar tilbake fra styret.

 

Valg av nytt styret for 2019:

President: Andreas Aarud Melby

Visepresident: Simone Hornsletten

Vara medlem: Trym Sandvold

Styre medlem: Maria Vilster

Styremedlem: Marie N Haug

Styremedlem: Ann Cathrin Aarud Melby

Styremedlem: Kjetil Hornsletten

Styremedlem: Sarah Guttormsen

Velkommen som medlem 2019!

Mvh

Hewr Styret