Om Oss

Hedmark Western Riders

Hedmark Western Reiders ble etablert den 2. mai i 1999, av en liten gruppe western-interesserte. Stiftelsen skjedde på Nybakken Ranch, og den første presidenten var Solveig Svensson. Sekretær ble Gro Merethe Bøe og kasserer ble Elisabeth Odberg.

 

Den første sakslisten: Dannelsen av foreningen. Navn på foreningen, vedtatt: Hedmark Western Riders.

 

Valg av styre (styret den gang besto av kun 3 personer).

Brosjyre (denne ble laget av Roland Svensson).

Kontingenter og medlemslister. Kontingent ble; junior kr. 150,-, senior kr. 200,- og familie kr. 300,-. Og til slutt: Eventuelt.

Medlemsliste pr. 02.05.1999 inneholdt 12 personer med familier.

 

Første tema: Western ridning, Natural Horsemanship, Western horsemanship og unghest trening.

Følgende aktiviteter skulle klubben drive med: Kurs i westernridning - med både egne trenerkrefter og innleide trenere.

Temakvelder - med temaer rundt ridning, utstyr og reglement på stevner. Horsemanship og unghest trening.

Pr. 30. januar 2001 hadde klubben 17 medlemmer med familier.

 

Lørdag 1. april 2017 ble det avholdt årsmøte i HeWR, hvor nytt styre ble valgt inn.

Etter noen år med lite aktivitet og null medlemmer var det på tide og blåse nytt liv i klubbe og starte på nytt!

Hjemmesiden fikk ny look og ble igjen aktiv og medlemstallet forventes å øke.

Hewr vil arrangere treninger, clinics, turer og etter hvert stevner.

Vi ønsker og rekrutere flere til western miljøet og sørge for at alle som ønsker og delta skal få muligheten til det.

 

Søndag 11. Novemver 2018 ble det avholdt årsmøte i HeWR, hvor et nytt styre ble valgt inn. Vi vil fortsette med å blåse enda mer nytt liv i klubben. 

Hjemmesiden vår har også fått en ny oppdatering siden sist.

 

HeWR har fått enda flere medlmmer, og vi er i dag ca 70 meldlemmer.

 

 HeWR vil arrangere treninger, clinics, turer, stevner og sosiale sammenkomster for alle.

 

 

Velkommen i klubben vår!